Różnica między masażem powięziowym (Głębokim), a masażem klasycznym:

 

MASAŻ POWIĘZIOWY MASAŻ KLASYCZNY
Nastawiony na leczenie człowieka Nastawiony na leczenie objawów
Zaangażowanie klienta w proces masażu (ruch) Bierna pozycja klienta
Praca globalna (nie tylko w miejscu bólu/dysfunkcji) Praca lokalna (w miejscu i bliskich okolicach bólu/dysfunkcji)
Bez użycia oleju Z użyciem oleju lub środka poślizgowego
Wolne i głębokie ruchy Szybsze ruchy bardziej powierzchwowne
Mocno wpływający na sieć tkanki łącznej (powięź) Mało wpływający na sieć tkanki łącznej (powięź)
Niebolesny i przyjemny Często bolesny
Trwałe zmiany w strukturze ciała (efekt długoterminowy) Brak zmiany w strukturze ciała (efekt krótkoterminowego rozluźnienia)