Różnica między masażem powięziowym, a masażem klasycznym:

 

MASAŻ POWIĘZIOWY MASAŻ KLASYCZNY
Nastawiony na leczenie człowieka Nastawiony na leczenie objawów
Zaangażowanie klienta w proces masażu (ruch) Bierna pozycja klienta
Praca globalna (nie tylko w miejscu bólu/dysfunkcji) Praca lokalna (w miejscu i bliskich okolicach bólu/dysfunkcji)
Bez użycia oleju Z użyciem oleju lub środka poślizgowego
Wolne i głębokie ruchy Szybsze ruchy bardziej powierzchowne
Mocno wpływający na sieć tkanki łącznej (powięź) Mało wpływający na sieć tkanki łącznej (powięź)
Przyjemny lub z „dobrym bólem” Często bardzo bolesny
Trwałe zmiany w strukturze ciała (efekt długoterminowy) Brak zmiany w strukturze ciała (efekt krótkoterminowego rozluźnienia)